EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ

 • Konferans salonu, Spor salonu, Etüt salonu, Kütüphanesi, Laboratuvarları ve Geniş fiziksel olanakları ile Kolej standartlarında eğitim
 • Ezberci eğitim tarihe karıştı. Öğrencileri eğitimin merkezine alıp merak, araştırma ve keşfetme keyfini yaratarak konuları öğretme anlayışı
 • Eğitimin öğretimden önce geldiği düşüncesiyle öğrencilerimize kendilerini özgürce ifade edebilecekleri olanakla
 • Bireysel gelişim ve kendini keşfetme süreçlerinin öğretimin ilk basamağı olduğuna duyulan inanç
 • Kendini tanıyan, özgüveni yüksek, kendisiyle barışık, donanımlı bireyler
 • İçten, saygılı, eşitlikçi bir öğrenci – öğretmen ilişkisi
 • Özenle hazırlanıp, seçilmiş sorulardan oluşan test ve sınav soruları
 • Rahat, temiz, sağlıklı bir fiziksel ortam
 • Okul ve Sınavlara hazırlık eğitimi konusunda deneyimli, çağdaş iletişim becerilerine sahip bir öğretmen kadrosu
 • Sınav sistemi ve kurallarını tanıma, Öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini uygulama, Sınav sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama, sınav kaygısını azaltma, Meslek-okul seçimi ve tercihler konularında her zaman öğrenci ve velilerin yanında olan Rehberlik servisi
 • Ciddiyetle samimiyetin, disiplinle hoşgörünün birlikte olabileceği görüşüne sahip bir yönetim anlayışı

Gençlerin;

 • Yüksek idealleri olan,
 • Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş
 • Çağdaş yaşam becerileri kazanmış
 • Sorunlara esnek ve bilimsel olarak çözüm üretebilen bireyler olarak bir üst eğitim kurumuna geçmelerini sağlamak.